Prebieha územné konanie na cyklochodník od železničnej stanice po Katolícku univerzitu

Stavebný úrad začal územné konanie na stavbu cyklochodníka. Jeho trasu plánuje radnica od Železničnej stanice po Katolícku univerzitu. Výstavba by mala zahŕňať aj odpočívadlá, inštaláciu vonkajšieho osvetlenia a úpravu parkovej zelene.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.