Konferencie sa zúčastnili výskumníci z akademickej sféry, zástupcovia štátnych orgánov a tretieho sektora. Foto: KU v Ružomberku