Dodatok k zmluve bol uzatvorený bez vedomia a bez súhlasu Mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Foto: Viktor Mydlo