038

038

Na zápas s Nitrou si v mrazivom počasí našlo cestu 535 divákov. Ilustračné foto: Rudolf Maškurica