Koronavírus

Usmernenie hlavného hygienika o karanténe

Radnica zverejnila usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky o karanténe. Usmernenie sa týka hlavne osôb, ktorým bola nariadená domáca izolácia alebo izolácia v zdravotníckom zariadení. Povinnosti počas celej doby karantény nájdete tu.