Názory

O tom po tom

Mnohí politickí ašpiranti investujú do predvolebnej kampane nemalé financie. A tak sa stane, že nás po meste prenasledujú stále tie isté tváre, mená a čísla, ktoré na volebnom lístku just nezakrúžkujeme. Prečo je tomu tak?

Názory

Aj malé mesto prináša veľké témy

Regionálne médiá by mali byť hlavným spojencom obyvateľov, ktorým záleží na tom, aby primátori, starostovia, poslanci, ale aj nevolení členovia samosprávy nakladali s mocou rozumne a s financiami transparentne. Nie vždy je to tak.