Názory

Aj malé mesto prináša veľké témy

Regionálne médiá by mali byť hlavným spojencom obyvateľov, ktorým záleží na tom, aby primátori, starostovia, poslanci, ale aj nevolení členovia samosprávy nakladali s mocou rozumne a s financiami transparentne. Nie vždy je to tak.