Chodník na ulici Brezová opravia PMR Stavby za vyše 21-tisíc eur

Chodník na ulici Brezová bude rekonštruovať spoločnosť PMR Stavby za vyše 21-tisíc eur. Ide o riadne odsúhlasenú investičnú akciu, v rámci ktorej sa má opraviť jednostranný chodník pozdĺž okraja miestnej komunikácie a vybudovať sa v úseku, kde nie je. Doba realizácie je osem týždňov.