Na štart pretekov sa postavilo viac ako 100 jazdcov. Foto: Filip Kubáň