Darované dni

Anton Péteri – S darom sa prebúdzam.

Unavený deň si sadol

na briežok,

hladká ho spln

a jemnučký vánok.

Ticho je plné

teplých rozjímaní

o plných dlaniach

a čarách spomienok.

 

Vraciam sa do

do liet minulých

okrášliť nimi

každodenné sny,

posilniť nimi

predsavzatia

do ďalších

darovaných dní.

Kladné i záporné postrehy z mesta.