Bežeckého podujatia sa zúčastnili aj desiatky detí. Foto: Behaj lesmi