Preteky Okolo Slovenska sa tento rok uskutočnia v novom termíne. Foto: Filip Kubáň