Dva projekty z nášho okresu sa uchádzajú o grant z banky

Projekty (Za)chráňme včely v Lúčkach, a taktiež Švošovská zvernica sa uchádzajú o grantovú podporu o ktorej rozhodne verejnosť svojim hlasovaním. Aktuálne sú v rámci kraja už vo finálovom výbere.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.