Dva projekty z nášho okresu sa uchádzajú o grant z banky

Projekty (Za)chráňme včely v Lúčkach, a taktiež Švošovská zvernica sa uchádzajú o grantovú podporu o ktorej rozhodne verejnosť svojim hlasovaním. Aktuálne sú v rámci kraja už vo finálovom výbere.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.