Podhorskou osadou Vlkolínec pri Ružomberku sa v sobotu niesli zvuky fujary a spevu. Foto: TASR – Miroslava Mlynárová