2 postavenie ľahkého guľometu na Ostrom, 1944

2 postavenie ľahkého guľometu na Ostrom, 1944