Hľadačom pokladov unikol na Liptove vzácny nález

Liptovský región sa pýši ďalším vzácnym nálezom. Meč s ozdobenou rukoväťou z mladšej doby bronzovej má asi 3200 rokov.

Amatérsky fotograf lesnej zveri sa koncom mája vybral do lesa. Pohyboval sa svahovitým terénom. Ako kráčal po zvieracom chodníku, uvidel zo svahu niečo trčať. Bola to rukoväť meča.

„Fotograf ihneď kontaktoval políciu na čísle 158, ktorá poslala na miesto hliadku. Tá mu odporučila obrátiť sa s nálezom na nás,“ povedal Martin Furman z Krajského pamiatkového úradu v Žiline.

Pamiatkari na sociálnej sieti napísali, že sa na druhý deň osobne vybrali na obhliadku nálezu a jeho bezprostredného okolia.

Úlovkov mohlo byť viac

Presné miesto nálezu meču nechce Pamiatkový úrad prezradiť. Neurčenú oblasť na Liptove tak chráni pred ďalšími nelegálnymi hľadačmi pokladov.

„Vzhľadom k tomu, že čepeľ je rituálne ohnutá, predpokladáme, že meč bol pravdepodobne súčasťou väčšieho rozptýleného pokladu, ktorý sme už ,bohužiaľ, nenašli,“ vysvetlil Martin Furman.

Podľa pamiatkarov sa tu väčší poklad môže nachádzať aj preto, lebo z tejto lokality už evidujú jeden bronzový zliatok a zlomok takzvanej tuľajkovitej sekerky. Ostrý nástroj teda pravdepodobne súvisí s mečom.

„To, že sme nenašli ešte viac predmetov súvisí so starším vykrádaním tejto polohy. Aj neďaleko nálezu meča bola stopa po detektoristoch,“ upozornil na nelegálnych hľadačov Furman, ktorý je vďačný, že im vzácny meč unikol.

Nevyčísliteľná historická hodnota

Meč je podľa pamiatkarov vo výnimočnom stave. „Je celý, chýba mu len maličká časť špičky. Bohaté zdobenie je typické pre tento druh meča s plnou rukoväťou,“ popísal Furman. „Výzdoba napovedá estetickému cíteniu tvorcu a samozrejme aj jeho zručnosti.“

Je vyrobený z bronzu. Presné zloženie kovu však ešte neurčili. Podľa Krajského pamiatkového úradu v Žiline si to vyžaduje spektrálnu analýzu kovu. Vedia však odhadnúť vek. „Malo by ísť o obdobie mladšej doby bronzovej, približne okolo 1200 rokov pred Kristom,“ chronologicky upratal nález Furman.

Bronzový meč na mieste nálezu. Foto – KPÚ v Žiline
Rukoväť vzácneho meču. Foto – KPÚ v Žiline

„Meč má nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Trhovú cenu zistíme až po preskúmaní znalcom,“ povedal pre Ružomberský magazín Martin Furman.

„Keď si meč zoberie do ruky dnešný muž, nadobúda pocit, že bol vyrobený pre dieťa,“ opísal Furman. Pamiatkari nevedia, či boli v dobe bronzovej na Liptove muži menšieho vzrastu alebo bol meč vyrobený pre ženu či dieťa.

Meč liptovského typu to asi nebude

Meč s plnou liatou rukoväťou a s rytou výzdobou našli prvýkrát na Liptove. Odvtedy pamiatkari podobný typ meča pomenúvajú ako meč liptovského typu. „O toto pomenovanie sa zaslúžil významný archeológ Jan Eisner,“ spomenul Martin Furman.

Český archeológ Eisner, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia, sa venoval najmä archeológii ranný Slovanov a tiež je zakladateľom odbornej archeológie na Slovensku.

Známe meče liptovského typu sa našli v roku 1952 až 1956 pri Liptovských Sliačoch. Jeden z mečov konkrétne vo Vyšných Sliačoch. O niečo skôr, v polovici 19. storočia objavili meč aj v Komjatnej. Nálezmi sa môžu pochváliť aj obyvatelia Partizánskej Ľupče či Martinčeka.

Podľa pamiatkarov má asi 3200 rokov. Foto – KPÚ v Žiline
Meč našli v svahovitom teréne. Foto – KPÚ v Žiline

Pri náleze posledného meču je však jeho zaradenie otázne. Aj keď ho našli na Liptove, nemusí to byť meč liptovského typu. „Meč nemá typický rozširujúci sa tvar čepele, iba výzdoba rukoväte na rebrách je rovnaká ako na mečoch liptovského typu,“ upozornila odborníčka na nálezy z doby bronzovej Mária Novotná.

Odborníci budú meč ďalej podrobne skúmať. „Výskumnú správu zašleme aj s mečom na Pamiatkový úrad v Bratislave, ktorý je kompetentný v tejto veci následne konať,“ vysvetlil nadchádzajúci osud meča pamiatkar Martin Furman.

Vystaviť by ho mali v Liptovskom múzeu

„Chceli by sme, aby sa meč dostal do Liptovského múzea, kam regionálne patrí,“ povedal Furman. V hlavnej budove Liptovského múzea v Ružomberku majú uložené aj meče z Martinčeka a Vyšného Sliača.

„Bronzové meče máme vystavené v novej expozícii archeológie. Meče z Martinčeka boli získané do zbierok ešte na začiatku 20. storočia a meče z Vyšného Sliača v priebehu rokov 1952 – 1954,“ uviedla archeologička a kurátorka Liptovského múzea v Ružomberku Simona Sliacka.

Doplnila tiež, že nálezy z Komjatnej sú v správe Slovenského národného múzea v Martine, pričom v súčasnosti sú vystavené v Klenotnici na Bratislavskom hrade.

Titulná fotografia – meč v rukách pamiatkarov. Foto – KPÚ v Žiline

Študujem žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Píšem aj pre Denník Postoj a externe spolupracujem s Rádiom Lumen, pre ktoré pripravujem spravodajské a publicistické reportáže z okolia Žiliny a Ružomberka.