Na štart pretekov sa postavilo 100 súťažiacich. Foto: Filip Kubáň