Zreštaurované dielo. Foto: Liptovské múzeum v Ružomberku