Liptovské múzeum pripravilo podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Počas októbra pripravilo Liptovské múzeum podujatie Uctime si starobu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Seniori a klienti centier sociálnych služieb môžu absolvovať prehliadku expozícií múzea, výstavy Fotoforum a tvorivú dielňu podľa dohody.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.