Liptovské múzeum pripravilo podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

Počas októbra pripravilo Liptovské múzeum podujatie Uctime si starobu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Seniori a klienti centier sociálnych služieb môžu absolvovať prehliadku expozícií múzea, výstavy Fotoforum a tvorivú dielňu podľa dohody.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.