Na koncerte sa predstavili učitelia ZUŠ Ľudovíta Fullu. Foto: FB/Ľubomír Kubáň – primátor mesta Ružomberok