Maturitná atmosféra na ružomberských školách

Študentky Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku počas písomných maturít. Foto: Lívia Dvorská
Tento týždeň sa na stredných školách konali písomné maturitné skúšky. V okrese Ružomberok skúšku z dospelosti skladalo 249 maturantov, z nich 223 končí štvorročné alebo päťročné štúdium, 26 končí nadstavbové štúdium.

Hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Martina Remencová nás informovala, že  štúdium ukončí záverečnou skúškou a získaním výučného listu aj 46 absolventov učebných odborov a absolventskou skúškou a získaním titulu Disart. Pribudne aj 8 absolventov vyššieho odborného štúdia v oblasti umenia. Rovnako svoje externé štúdium ukončí 19 poslucháčov.

V Ružomberku je osem stredný škôl, z toho jedna súkromná, dve cirkevné. Ostatné sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. V čase písomných maturít sme navštívili dve z nich. Pýtali sme sa na pripravenosť maturantov na samotnú skúšku vedenie škôl aj samotných študentov.

U zdravotníkov vážnosť a sústredenosť

V Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku v čase našej návštevy už žiaci usilovne písali sloh zo slovenského jazyka, takže sme ich nemohli rušiť rozhovorom. Fotografovať v triede sme mohli. Počas neho sme z mladých tvárí  mohli vyčítať vážnosť a sústredenosť.

Riaditeľka školy Antónia Dobrovičová povedala, že v súčasnosti majú 294 poslucháčov z Liptova, Turca, Oravy i východného Slovenska. V dennom štúdiu je 49 maturantov v odbore zdravotnícky asistent.

„Myslím si, že na maturitu sú dostatočne pripravení.  Zdravotnícke školy, ako jediný typ stredných škôl, sme mohli  počas druhého obdobia pandémie vyučovať prezenčne. Od februára minulého roku sme mohli normálne fungovať,“ vysvetľuje A. Dobrovičová.

Dodáva, že ich absolventi majú veľmi dobrú uplatniteľnosť v praxi, veď v zdravotníckych zariadeniach, zvlášť v súčasnosti je „každá ruka dobrá“.

Na kus reči v štátnom gymnáziu

Gymnáziu Ružomberok sme mali šťastie, maturantov sme zastihli počas prestávky. Posedávali a postávali v skupinkách na chodbách. Živo diskutovali medzi sebou, boli uvoľnení, vymieňali si informácie. Spočiatku sa hanbili a boli rozpačití podeliť sa s nami o prvé skúsenosti so skúškou z dospelosti. Svoje pocity z nej nám nakoniec prezradili.

Maturanti z ružomberského gymnázia si vymieňali skúsenosti z skúšky z dospelosti. Foto: Lívia Dvorská

Marián Janovec z oktávy (posledný ročník štúdia v osemročnej forme štúdia – pozn. red.) sa pred maturitou nebál a nemal stres. Slovenčina pre neho bola ľahká, zo slohových tém si  vybral  diskusný príspevok. Téma spojená s prírodou a dejinami mu „sadla“. Maturuje ešte z dejepisu a občianskej náuky.

„Angličtina už taká šťastná nebola, paradoxne jej som sa bál menej ako slovenčiny,“ konštatoval mladý muž. Dodáva, že písomných maturít sa nebál, ale po teste z angličtiny sa viac bojí písomných.  Po ukončení školy by chcel študovať na vysokej škole odbor telovýchova a trénerstvo.

Marián Janovec chce po maturite študovať telovýchovu a trénerstvu. Foto: Lívia Dvorská

Spolužiačka Timea Bobulová maturuje z občianskej náuky i fyziky, angličtiny a slovenčiny. Matematiku vylúčila, hoci chodila na prípravu z tohto predmetu. „Zo slovenčiny test bol v poriadku. Pokiaľ ide o sloh, ani jedna téma nebola pre mňa super. Písala som diskusný príspevok.  Z angličtiny bol, myslím si, test veľmi ťažký. Slovná zásoba i cvičenia. Nemyslím si, že to bolo vhodné po pandémii,“ hovorí sympatická dievčina.

Dodáva, že na ústnu časť sa musí pripraviť viac, ale bojí sa menej, nakoľko nemá problém s komunikáciou. Po maturite chce pokračovať v štúdiu, konkrétne chce byť architektka. Na  Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave je už aj prijatá, z univerzity v Brne ešte nemá výsledky prijímacích skúšok, avšak radšej by išla sem. „Myslím, si že vplyvom pandémie a online vyučovania majú mladí ľudia veľa zmeškaného učiva, minimálne za prvý rok čo boli študenti doma,“ konštatuje Timea.

Timea Bobulová je už prijatá na štúdium architektúry v Bratislave. Foto: Lívia Dvorská

Maturita nie je formalita

Riaditeľka gymnázia Iveta Kmeťová nám prezradila, že slohové témy žiakom veľmi „nesadli“. Veľa z nich si vybralo diskusný príspevok o prírode od Karla Čapka. Gymnázium Ružomberok je najstaršou strednou školou v meste i v Liptove. Dokonca je jedna z najstarších stredných škôl na Slovensku. V roku 2029 oslávia tristo rokov od jeho založenia.

V štvorročnej i osemročnej forme sa tu vzdeláva takmer 400 žiakov, z toho 75 je maturantov.  I. Kmeťová na margo maturít hovorí, že mladým ľuďom, ktorí v dôsledku pandémie neabsolvovali skutočnú maturitu, chýba skúsenosť z nej.  Najmä zodpovednosť pripraviť sa a brať to vážne. Je rada, že sa skúška dospelosti opäť vrátila do tradičnej podoby.

„Všetci sme to mali spočiatku ťažké, kým sme si zvykli na dištančné vzdelávanie. Po technickej a logistickej stránke. Hoci mi aj teraz žiaci vraveli, že nie sú dostatočne pripravení na maturitu, celkom s tým nesúhlasím. Po všetkých skúsenostiach, aj napriek dištančnému vzdelávaniu, výuka u nás posledný rok bola pravidelná a dostatočná, hoci nejaké prezenčné hodiny im mohli chýbať. Samozrejme, prezenčné vyučovanie nič nenahradí. Potvrdili nám to aj samotní študenti,“ konštatuje riaditeľka.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

Vyštudovala som publicistiku a masmediálnu komunikáciu. Vyše dvadsať rokov pôsobím v médiách ako redaktorka a manažérka marketingu. V poslednom období pomáham klientom zviditeľniť sa v online svete, cez digitálny marketing. Najviac je pre mňa moja rodina. Vychutnám si chvíle pri dobrej a voňavej káve či knihe. Snažím sa čo najviac hýbať, mám rada bicyklovanie, turistiku a beh na lyžiach.