Medveď prechádzal obcou popri rodinných domoch. Zdroj: FB/Jana Šimová – starostka obce Liptovské Revúce