pódium najlepšieho SLováka, Martin Svrček

pódium najlepšieho SLováka, Martin Svrček