Mesto Ružomberok vypláca príspevok na ubytovanie

O príspevok je potrebné požiadať doručením všetkých potrebných náležitostí Mestskému úradu v Ružomberku. Foto: Jaroslav Moravčík
Vlastníci bytov, rodinných domov či krátkodobých ubytovacích zariadení môžu požiadať o príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny.

Podľa aktuálnej novely zákona o azyle je možné vlastníkom nehnuteľností v meste Ružomberok, ako aj v mestských častiach, poskytnúť príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.

Komu poskytnú príspevok?

Nárok na poskytnutie príspevku majú vlastníci bytov a rodinných domov, ktorí neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia, rovnako aj ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (nepodnikateľské subjekty).

,,Mesto Ružomberok nebude vyplácať príspevky právnickým osobám, ktoré poskytli ubytovanie odídencom, ak takéto ubytovanie poskytujú na základe živnostenského oprávnenia,“ informovalo mesto na svojej webovej stránke.

Aké sú povinnosti oprávnenej osoby?

Najskôr je potrebné uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom, taktiež čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi. Ak odídenec ešte nenadobudol plnoletosť, túto zmluvu o poskytnutí ubytovania uzatvára jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník.

Prenajímateľ  následne predloží mestu Ružomberok výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca do piatich pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca.

Jednou z hlavných podmienok na vybavenie príspevku za ubytovanie je, aby ubytovaná osoba mala štatút dočasného útočiska.

Aká je výška príspevku?

Výška príspevku je stanovená na 7 eur za jednu osobu na jednu noc v prípade osôb starších ako 15 rokov a 3,5 eur za jednu osobu na jednu noc v prípade ubytovania detí.

,,Príspevok možno poskytnúť najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022,“ uviedlo mesto.

Akým spôsobom je potrebné požiadať o príspevok?

O príspevok je potrebné požiadať doručením všetkých potrebných náležitostí Mestskému úradu v Ružomberku. Po vyplnení všetkých dokumentov v danej lehote, je potrebné doniesť ich počas stránkových dní do Klientskeho centra, pracovisko K4.

Zoznam potrebných dokumentov, ich vzory a detailnejšie informácie nájdete TU.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.