Na Klačne postavia zariadenie pre seniorov

V stredu 30. marca sa uskutočnilo 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v tomto roku. Poslanci schválili záverečný účet Mesta Ružomberok a plnenie rozpočtu ku koncu roka 2021.