Čestnú stráž držal v dobovej uniforme držal aj Peter Grieš v Klubu vojenskej histórie. Foto: autor