Slávnostné odovzdanie nových mestských nízko-podlažných autobusov. Foto: Viktor Mydlo