Nový chodník v Liptovskej Lúžnej. Foto: MAS Dolný Liptov