Nový dekan Mgr. Samuel Štefan Mahút, PhD. (vľavo) si preberá dekrét o vymenovaní do funkcie z rúk doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc., rektora KU v Ružomberku. Foto: KU