Nový prednosta Okresného úradu v Ružomberku Radoslav Salák. Foto: RK Magazín