Deťom s poruchami čítania môže pomôcť canisterapia – čítanie psíkom. Jedno z podujatí sa konalo v Mestskej knižnici v Ružomberku. Foto: archív Mestskej knižnice v Ružomberku