Čitateľov potešila aj knižná burza. Foto: Tatiana Babincová