Opatrenia Mondi SCP v ČOV Hrbotlová sú podľa odborníka nadštandardné

Urobiť viac pre efektívnejšie fungovanie čističky odpadových vôd aj s ohľadom na zápach sa už v tejto chvíli nedá. Povedal o aktuálnych investíciach Mondi SCP v ČOV Hrboltová počas Environmentálneho dňa profesor STU Miloš Drtil.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.