Opatrenia Mondi SCP v ČOV Hrbotlová sú podľa odborníka nadštandardné

Urobiť viac pre efektívnejšie fungovanie čističky odpadových vôd aj s ohľadom na zápach sa už v tejto chvíli nedá. Povedal o aktuálnych investíciach Mondi SCP v ČOV Hrboltová počas Environmentálneho dňa profesor STU Miloš Drtil.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.