Mestské zastupiteľstvo 16. mája 2023. Foto: YT/Radnica Ružomberok