Zastupiteľstvo ŽSK rokovalo prostredníctvom videokonferencie. Zdroj: FB/Žilinský kraj