Prezidentka vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka vymenovala novú profesorku na KU v Ružomberku Teréziu Rončákovú. Foto: FB/Katedra žurnalistiky FFKU
Prezidentka poukázala na to, že profesori získavajú významný vplyv na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 23. marca vymenovala 36 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že spolu s profesorským titulom prijímajú aj zodpovednosť za jeho využitie.

Hlava štátu uviedla, že v novej etape sa profesori budú ešte intenzívnejšie než doteraz deliť o svoje poznatky a skúsenosti. „Čakajú vás ďalšie príležitosti viesť dialóg so študentmi, otvárať im dvere k novým poznatkom, ale aj k schopnosti získavať ich samostatne, k návyku bádať a pracovať na rozširovaní svojho poznania. Máte šancu viesť mladých ľudí k tvorivosti a k rozvíjaniu kritického myslenia,” adresovala novým vysokoškolským profesorom v príhovore.

Poukázala na to, že profesori získavajú významný vplyv na formovanie vysokoškolského prostredia a na vzdelanostnú úroveň spoločnosti.

Podľa prezidentky je slovenská spoločnosť zraniteľná

Na pozadí súčasných globálnych udalostí sa podľa Čaputovej ukazuje, že slovenská spoločnosť je zraniteľná, ovplyvniteľná propagandou a dezinformáciami. „Že jej chýba dostatočná imunita proti šíreniu nenávisti a že v nej niekedy s prekvapujúcou silou ožívajú predsudky a intolerancia. Do veľkej miery je tento trend dôsledkom zanedbávania vzdelávania a kultúry a dôsledkom pretrvávajúceho presvedčenia, že školstvo, kultúra či umenie môžu prísť na rad až potom, keď bude spoločnosť ekonomicky prosperovať,” poznamenala prezidentka.

Ako doplnila, nie je to tak. „Akokoľvek je pre nás ekonomická prosperita dôležitá, sama osebe predstavuje – ako by povedali matematici, ktorí tu dnes nie sú – nutnú, no nie postačujúcu podmienku na dostatočnú kvalitu života,” doplnila.

Čo potrebuje demokratická a občianska spoločnosť?

Vyspelá demokratická a občianska spoločnosť potrebuje podľa slov hlavy štátu fungujúci právny rámec. „Potrebuje občanov poznajúcich históriu, aby dokázali chápať súčasnosť. Potrebuje vzdelanú a rozhľadenú populáciu naučenú kriticky myslieť. Potrebuje ľudí vybavených nielen ekonomickou či právnou, ale aj sociálnou a kultúrnou gramotnosťou, občanov so zmyslom pre spravodlivosť a pre citlivosť k okoliu, s rešpektom k normám a hodnotám, ktoré definujú naše vzťahy a ktoré nás kvalifikujú na životaschopné a ohľaduplné ľudské spoločenstvo,” uviedla.

Demokratická a občianska spoločnosť potrebuje podľa Čaputovej kultúru v tom najširšom chápaní a v tom všetkom zohrávajú kľúčovú rolu humanitné odbory. „A preto je aj vaše vymenovanie do najvyšších vedecko-pedagogických hodností impulzom, ktorý nás môže posunúť vpred,” dodala v príhovore.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl (odbor):

Štefan Balázs (výtvarné umenie), Miroslav Ballay (kulturológia), Martin Ciel (dejiny a teória filmového umenia a multimédií), Ivana Cimermanová (odborová didaktika), Naqibullah Daneshjo (obchod a marketing), Gabriela Gabrhelová (odborová didaktika), Martina Gajdošová (teória a dejiny štátu a práva), Daniela Gandžalová (občianske právo), Martin Hurbanič (všeobecné dejiny), Katarína Chovancová (všeobecná jazykoveda), Tomáš Jablonský (odborová didaktika), Monika Jurčová (občianske právo), Dana Kiseľáková (manažment), Martin Lábaj (národné hospodárstvo), Miriam Laclavíková (teória a dejiny štátu a práva), Daniel Lajčin (manažment), Tomáš Ľalík (ústavné právo), Daniel Lančarič (všeobecná jazykoveda), Eduard Lukáč (odborová didaktika), Albín Masarik (teológia), Boris Michalík( kulturológia), Marta Poláková (tanečné umenie), Kristína Pompurová (cestovný ruch), Martin Pupiš (športová edukológia), Terézia Rončáková (teória a dejiny žurnalistiky), Ján Sabol ( literárna veda), Romana Smyčková (občianske právo), Lucia Spálová (masmediálne štúdiá), Imrich Szabó (hudobné umenie), Michal Šmigeľ (slovenské dejiny), Marián Špajdel (psychológia), Jaroslav Ušiak (medzinárodné vzťahy), Ildikó Vančo (cudzie jazyky a kultúry), Anna Vaňová (verejná ekonomika a služby), Marcela Verešová (pedagogika). Norbert Vrabec (teória a dejiny žurnalistiky).

Zdroj: Teraz.sk 

Podporte kvalitný nezávislý obsah

Budeme vdační, ak nás podporíte kúpou dobrovoľného predplatného. Ďakujeme.

Podporiť

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.