Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 21 kusov techniky. Foto: Mesto Ružomberok