Najnovší návrh je bezpečnejší pre deti navštevujúce Základnú umeleckú školu, ale aj pre obyvateľov, ktorí na ulici žijú. Foto: OZ Bajkom