Škola pripravila program pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

ZŠ Bystrická/Dončova organizovala podujatie k Európskemu dňu jazykov. Žiaci s učiteľmi pripravili prezentácie o Grécku, Švédsku, Česku, Nemecku, Maďarsku, Taliansku a Írsku. V sprievodnom programe predviedli tradičné piesne i tance a ochutnali typické jedlá.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydáva aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádza v tlačenej podobe. Ponúka čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova.