Škola úžitkového výtvarníctva dostane 1,4 milióna na modernizáciu

V rámci celoslovenskej výzvy za 50 mil. eur Modernizácia odborného vzdelávania získa ŠÚV v Ružomberku viac ako 1,4 milióna eur na materiálovo-technické vybavenie či zateplenie. Peniaze poskytla Európska únia cez regionálny operačný program.

Zdroj Fotografie: ruzomberok24.sk

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.