Starosta Bešeňovej: Tento rok odovzdáme piatu a šiestu nájomnú bytovku. Kolegovia starostovia sa ma pýtajú, ako na to

Pri futbalovom ihrisku v Bešeňovej vyrástli od roku 2014 štyri bytovky. Starosta Martin Baran plánuje v júni odovzdať piatu a v decembri šiestu bytovku. Na siedmej sa už pracuje.