Stredoslovenskí energetici chcú udržať funkčnú sústavu za každú cenu

Ilustračná fotografia. Zdroj: SSD

Stredoslovenská distribučná informovala, že doteraz prijala kvôli koronakríze opatrenia za 300-tisíc eur. Dispečerov elektrickej sústavy rozdelila a už dnes pripravila špeciálne opatrenia na ich ochranu.

V prípade zlyhania distribučnej siete by boli následky fatálne. Elektrinu potrebujú nielen pľúcne ventilátory, ale celé nemocnice, obchodné reťazce, zásobovanie, bezpečnostné zložky, ale aj čerpacie stanice a vodárne. SSD stáli mimoriadne opatrenia do 300-tisíc eur a náklady ešte porastú.

Stredoslovenská distribučná (SSD) sa pripravuje aj na krízový scenár, kedy bude potrebné úplne uzavrieť dispečingy pred vonkajším svetom a operátori budú musieť zostať v karanténe na pracovisku. 

„Vieme im zabezpečiť zásobovanie potravín aj ďalších potrebných vecí. Z našich rekreačných zariadení sme doviezli postele či chladničky a zabezpečili výbavu na to, aby tam mohli v prípade núdze stráviť nevyhnutný čas v absolútnej izolácii a ďalej riadiť sústavu,“ priblížil Ľubomír Kollárik, predseda krízového štábu SSD. 

Nesmú používať MHD

„Málokto si to uvedomuje, ale aj títo ľudia sú kľúčoví pre chod štátu a spoločnosti. V súčasnej situácii sú prakticky nenahraditeľní. Preto ich ochrane venujeme maximálnu pozornosť. Časť dispečerov pracuje v Žiline, druhá časť v záložnom dispečingu na inom mieste. Snažíme sa ich čo najviac izolovať. Nesmú používať verejnú dopravu, pracovisko si pravidelne dezinfikujú, dostali germicídne žiariče na čistenie vzduchu, ale aj bežné ochranné prostriedky. Dokonca sme pristúpili k stavebným úpravám priestorov, aby sme ich maximálne ochránili,“ konkretizoval prijaté opatrenia Kollárik.

Ovládanie elektrickej siete na strednom Slovensku prebieha za normálnych okolností spoza počítačov centrálneho dispečingu v Žiline. Tím špeciálne vyškolených odborníkov sa strieda v nepretržitej službe za obrovskými monitormi so zložitými schémami. Každý z dispečerov má enormnú zodpovednosť. Od ich sústrednej práce a rýchlych rozhodnutí závisí, či bude dodávka elektriny pre odberateľov plynulá a bezpečná. Akákoľvek chyba by znamenala výpadok elektriny pre pomerne veľkú oblasť alebo v horšom prípade ohrozenie zdravia a životov. Napríklad ak na niektorom z vedení prebieha údržba či oprava.

Vírus stojí energetikov státisíce

V Stredoslovenskej distribučnej už od začiatku mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom pravidelne zasadá krízový štáb. Podrobne analyzuje vývoj udalostí a priebežne sa im podľa potreby prispôsobuje. Prijal množstvo opatrení, ktorými sa snaží zabezpečiť komfortnú dodávku elektriny pre všetkých odberateľov tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie a ani zdravie zamestnancov. Spoločnosť to doposiaľ stálo takmer 300-tisíc eur, pričom je predpoklad, že výdavky ešte porastú.

„Utlmili sme všetky plánované práce, či už investičné alebo údržbové, pri ktorých by bolo nevyhnutné vypínať elektrinu pre väčší počet odberných miest alebo na dlhší čas. Teraz trávi každý čo najviac času doma vrátane školákov, preto sa im snažíme pomôcť aj takýmto spôsobom. Poruchy odstraňujeme v štandardnom režime, ale za prísnych bezpečnostných opatrení. V naliehavých prípadoch, ak je ohrozená prevádzka alebo bezpečnosť, vypíname vedenia v nutnom rozsahu a čase potrebnom na vyriešenie problému. Našich pracovníkov sme vybavili potrebnými ochrannými prostriedkami a rozdelili do menších skupín s cieľom obmedziť ich osobný kontakt na minimum,“ skonštatoval Radomír Rajčáni, riaditeľ divízie prevádzky a údržby. 

Stovky rozmiestnených elektrikárov

Výhodou SSD v tejto zložitej situácii je rozloženie jednotlivých pracovných skupín elektrikárov po celom území stredného Slovenska. Ide o stovky mužov. Vďaka tomu sú schopní pracovať bez vzájomného kontaktu a v prípade potreby, napríklad karantény jedného z tímov, sa môžu zastúpiť. Z hľadiska prevádzky a poruchovosti spoločnosť zatiaľ nezaznamenala žiadny významný rozdiel oproti bežnému režimu. 

„Ak by došlo k nejakej mimoriadnej situácii, napríklad veternej kalamite, naše čaty sú nepretržite pripravené zasiahnuť. Zbalia si rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky a vyrazia do terénu. Potvrdzuje to aj prípad z druhej polovice marca, kedy sa kvôli silnému vetru vyskytlo množstvo porúch na vedeniach v okresoch Brezno a Lučenec. Naši elektrikári situáciu okamžite riešili a vďaka ich nasadeniu a obetavosti mali obyvatelia elektrinu tak rýchlo, ako to situácia dovolila,“ poznamenal Rajčáni.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s., (SSD) je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 760-tisíc domácností a firiem.

Zdroj – Tlačová správa Stredoslovenskej distribučnej, a. s.

Titulná fotografia – ilustračné foto. Zdroj – My Kysuce.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.