Sväté omše na Štedrý deň

Hoci je nedeľa, katolícke omše sú dnes v obmedzenom režime. Vo farskom kostole budú len dopoludnia o 6:00, 8:00, 9:30 a 11:00. Potom až polnočná. Podrobný rozpis vrátane Jezuitov, Rybárpola či sídlisk nájdete tu.

RK MAGAZÍN je nezávislý spravodajský portál, ktorý informuje o aktuálnom dianí v meste a okrese Ružomberok. Súkromné vydavateľstvo R PRESS vydávalo do konca roka 2022 aj mesačník RK MAGAZÍN, ktorý vychádzal v tlačenej podobe. Ponúkal čítanie magazínového typu o ľuďoch, udalostiach a zaujímavostiach v regióne dolného Liptova. Väčšinu článkov nájdete aj na webe rkmagazin.sk.