Predseda a štatutár VK ONE Ružomberok a Beachvolleyball club Ružomberok Tomáš Varga (v strede) s Filipom Makónyim (vľavo) a Jonášom Janovcom (vpravo). Foto: FB/Beachvolleyball club Ružomberok