Tréner Samuel vo svojich futbalových “zverencoch” vidí potenciál, preto im vytvára prostredie na sebarealizáciu. Foto: archív TJ Máj Černováí