Rekonštrukcia priestorov trvala šesť mesiacov. Zdroj: TS ŽSK