Nový chodník v Liptovskej Štiavnici. Foto: MAS Dolný Liptov