Mária Šidová prežila väznenie za činy, ktoré režim neschvaľoval. Foto: Diana Dereninová