Pohľad na pamätník pred budovou rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Foto: Diana Dereninová