O Sviečkovej manifestácii je napísaných viacero dokumentov. Foto: Lívia Dvorská